Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor webwinkel Stickbit.nl

Stickbit is onderdeel van J.J.B. Personal Assistance te Arnhem.
 

Artikel 1 : Definities

 1. Overeenkomst: Een overeenkomst op afstand, die Jij met J.J.B. Personal Assistance bent aangegaan door op de website www.Stickbit.nl de benodigde gegevens te vullen en te betalen.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Je gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 3. Jij/Je: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en via www.stickbit.nl een overeenkomst met J.J.B. Personal Assistance aangaat;
 4. Dag: kalenderdag;.
 5. Wij/We/  J.J.B. Personal Assistance; De Wiltstraat 29;   06-81088128;   E-mailadres: info@jjb-pa.nl;  vKvK-nummer: 09117515;    Btw-identificatienummer: NL001589217B61
 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die Jij met J.J.B. Personal Assistance via de website aangaat.
 2. Door de Overeenkomst te sluiten heb je aangegeven met deze voorwaarden in te stemmen.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod op de website bevat een volledige en duidelijke omschrijving van de Stickbit zodat een goede beoordeling van de Stickbit door de consument mogelijk is. De gebruikte  afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de Stickbit. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Je mag de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tijdens een periode van 14 dagen na ontvangs van de Stickbit.
 2. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 3. Als Je de Stickbit wil retourneren dien Je dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product aan Ons kenbaar te maken met een mailbericht aan info@jjb-pa.nl  met daarin de reden van herroeping, besteldatum, bestelnummer, ontvangstdatum van de Stickbit, en het IBAN-nummer waarop Wij het aankoopbedrag kunnen terugstorten. Na het verzenden van dit bericht dien je de Stickbit binnen 14 dagen retour te sturen.
 4. Indien wij na afloop van de in lid 3 genoemde termijn van 14 dagen het product niet hebben ontvangen, dien Je aan te kunnen tonen het tijdig verzonden te hebben. Indien je dit dan niet kan is het herroepingsrecht vervallen en is de koop een feit.
 5. Je dient de kosten voor het retourzenden van de Stickbit zelf te betalen.
 6. Wij storten de aankoopkosten van de Stickbit terug op het in Lid 3 genoemde IBAN-nummer binnen 7 dagen na ontvangst van de geretournereerde Stickbit.
 

Artikel 5 Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Wij denken dat de Stickbit zo degelijk is dat hij bij normaal gebruik je hele leven meegaat. De garantietermijn is echter beperkt tot 3 jaar. Gaat de Stickbit binnen die tijd stuk, dan kan je hem aan Stickbit terug sturen en sturen wij Je een gerepareerde of nieuwe retour.
 2. De garantie geldt niet indien:
  -      Je de Stickbit zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken;
  -      De Stickbit aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of onzorgvuldig is behandeld
  -      De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen
 3. Wij zijn nooit, en op geen enkele wijze, aansprakelijk voor de gevolgschade die ontstaat door het gebruik van de Stickbit.
 

Artikel 6 - Geschillen

 1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar UWEMAIL@uwwinkel.nl.. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil
   
 2. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.